MUAHEDE

MUAHEDE
Karşılıklı yeminleşme, anlaşma. Devletler arasında andlaşma

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • muahede — muâhede: antlaşma; karşılıklı ant içme …   Hukuk Sözlüğü

  • muâhede — (A.) [ ﻩﺪهﺎﻌﻡ ] ahitleşme, antlaşma. ♦ muâhede yapmak antlaşma yapmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • muahede — is., esk., Ar. muˁāhede Antlaşma Osmanlılar 1681 muahedesiyle Moskova hükümdarının Çarlık unvanını ve Kudüs Ortodoks kilisesi üzerindeki himaye hakkını tanımışlardı. F. R. Atay Birleşik Sözler muahedename …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MUAHEDE-NAME — f. Ahdleşmenin yazıldığı ve imzalandığı kâğıt …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUAHEDE-İ TİCARÎ — Yalnız ticâret işleriyle alâkalı olmak üzere devletler arasında yapılan andlaşma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUAHEDE-İ İTTİFAKİYYE — Bir savaş çıktığında birbirlerini desteklemek üzere iki veya daha fazla devletler arasında yapılan andlaşma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bekleşmek — muahede yapmak, ahitleşmek; kapatmakta y»rdım etmek; beklemekte, gözetlemekte yardım etmek, I I, 203, 204 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • MUAHEDAT — (Muâhede. C.) Muâhedeler, antlaşmalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • antlaşma — is. 1) İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, pakt 2) Bu durumu belirten belge Birleşik Sözler saldırmazlık antlaşması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • antlaşmak — ahdlaşmak, muahede etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”